دوره سوپ ها

در این دوره آموزش انواع سوپ های شیک و خوشمزه ارائه میشود

تصاویری از این دوره آموزشی

آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه آشپزی