نوع کلاس

تعداد جلسات

هزینه کلاس

روز کلاس

1)آشپزی درجه 1

5 جلسه

380 هزار تومان

یکشنبه ها

2) آشپزی درجه 2

10 جلسه

380 هزار تومان

دوشنبه ها

3) آشپزی سنتی

10 جلسه

550 هزار تومان

پنج شنبه ها

4) دسر

8 جلسه

280 هزار تومان

سه شنبه ها

5) شیرینی پزی درجه 1

8 جلسه

400 هزار تومان

شنبه ها

6) شیرینی پزی درجه 2

10 جلسه

450 هزار تومان

چهار شنبه ها

7) انواع نان

5 جلسه

250 هزار تومان

شنبه ها

8) تزئین کیک

5 جلسه

450 هزار تومان

یکشنبه ها